Sağlıkta Tıp Okuryazarlığı Eğitimi

            << Geri

06 Haz. 2015 Cumartesi Saat : 08:00
06 Haz. 2015 Cumartesi Saat : 18:00

6 Haziran 2015 Cumartesi günü gerçekleşen “Sağlıkta Tıbbi Bilgi Yönetimi: Tıp Ve Sağlık Okuryazarlığı Eğitim Programı” başarıyla tamamlanmıştır.

 Program, sağlık bilim dallarında eğitim alan tüm öğrenciler ve tüm sağlık çalışanları için, bilgi okuryazarlığı becerilerini yaşam kültürü haline getirmesi, bilimsel araştırma süreçlerinde tıp ve sağlık araştırma yöntemlerini kullanabilmesi, doğru, güncel, bilimsel bilgiye en hızlı ulaşma, hastanın durumu, tedavi ve bakım planlarının anlaşılması ve doğru ilaç kullanımını anlama ve anlatma sağlık profesyonelleri için iletişim ve klinik beceri kazanımı ile sağlık hizmetinin kalitesini arttırma gibi becerilerin yükseltilmesine yönelik bir eğitim programıdır.

Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş tarafından verilen eğitim programında, Bilgi Okuryazarlığı’na Giriş, Tıp Kütüphaneciliği, Tıp Okuryazarlığı’na Giriş, Sağlıkta E-Kaynakların Yönetimi, Kanıta Dayalı Bilginin Tarama Stratejileri, Sağlık Bilişimi, Sağlık Okuryazarlığı ve Hastalıklar Bilgisi gibi konular işlenmiştir.