Eğitim Programları

Sıkça Sorulan Sorular

1-      Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile bireylerinden herhangi birinin yaşadığı problem tüm aile bireylerini etkileyici rol oynar. Eşlerin bireysel problemleri, evlilik, ayrılık ve boşanmanın yanı sıra çocuklar ve diğer bireyler arasındaki sorunların daha sancısız bir şekilde çözümüne yardımcı olur. Eşler arası problemler kadar çocukların gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlarda aile çatısı içerisinde ciddi yaralar açabilmektedir. Aile içi iletişimi güçlendirmek, birbirlerine karşı daha duyarlı ve empati kurarak yaklaşıma yönlendirmek ve bireylerine psikolojik destek vermek, aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

2-      Aile Danışmanlığı Kapsamı Nedir?

-Eşler arası çatışma

-Anne baba ile yaşanan sorunlar

-Çocuk aile sorunları

-Kronik hasta bakımıyla yaşanan aile içi sorunlar

3-      Neden Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde bu eğitimi almalıyım?

Üniversitemiz ulusal ve uluslararası camiada saygınlık gören güçlü kadro ve alt yapıya sahip bir akademik kurumdur. Aile Danışmanlığı Eğitimlerini çoğunlukla profesör ve doçentlerden oluşan uzman kadrosuyla yürütmektedir.

Eğitimimiz teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerde de gerçek danışanların terapi seanslarına gözlemci olarak ve bizzat sürece müdahil olarak yapılmaktadır. Bu eğitim metodu kursiyerin aldığı eğitimle ilgili özgüvenini ve uygulama yeteneklerini güçlendirmektedir.

 

4-      Bu kursu alırsam nasıl kazanımlarım olur?

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı katılımcıları, kurs mezuniyetinin ardından danışmanlık merkezlerinde aile danışmanı olarak çalışabilecekler yada bir aile danışmanlığı merkezi kurma yetkisine sahip olabileceklerdir.

5-      Kimler bu kursa kayıt olabilir?

  • İlgili Yönetmelikte belirtilen mesleklerden birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olanlar
  • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
  • Lisans Mezunu Hemşireler
  • Psikoloji
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları
  • Çocuk Gelişimi Mezunları
  • Sosyoloji Mezunları
  • Sosyal Hizmet Mezunları

6-      Öğrenciyken de kursa katılabilir miyim?

İlgili alanlardan birinde 4. Sınıf öğrencisi olan kişiler eğitime katılabilirler. Ancak sertifikalarını diploma veya geçici mezuniyet belgeleri olduğunda alabilirler.

7-      Kayıt için ne yapmam gerek? Kurs ücreti ne kadardır?

Kayıtlar, kontenjanımızla sınırlıdır ve ön kayıt sırasına göre kesin kayıtlar yapılacaktır. Aile Danışmanlığı Eğitimi 450 saatlik bir eğitim olup toplam ücreti 4000 ’dir. Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı Yetiştirme Eğitimi ise 120 saatlik bir eğitimdir ve toplam ücreti 1500 ’dir. Adaylar program ücretinin %10’unun yatırıldığına dair dekont aslı ve fotokopisi ve kimlik belgeleri ile ön kayıtlarını şahsen veya posta yoluyla kuruma başvurarak yaptırabilirler. Talep belirlendikten sonra katılımcılara bilgi verilecek ve izleyen hafta içerisinde kesin kayıtlar yapılarak eğitime başlanacaktır. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek “Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Projesi” katılımcılarının ön kayıt katılım ücretlerini açıklamada “ADES” kısaltmasını belirterek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankası/Vatan Cad.Şb.’ndeki TR09 0001 5001 5800 7299 2346 48 IBAN no’lu banka hesabına yatırabilirler.

Ön kayıt ücreti aile danışmanları için 400 ",

Meslek elemanları için ön kayıt ücreti 150 ", olarak belirlenmiştir.

İsteyen katılımcılar kesin kayıt için kalan ücreti, World, Bonus, Axess ve Maximum kredi kartları ile 6 taksitle halinde ödeyebilirler.

Gerekli Belgeler:

• 2 adet vesikalık fotoğraf

• Lisans Belgesi Fotokopisi (önlü arkalı)

• Kimlik Fotokopisi (önlü arkalı)

8-      Başka alanlardan mezunsam katılabilir miyim?

Eğitime sadece kişisel gelişim amaçlayarak başka alanlardan da katılımcılar kabul edilmektedir. Ancak kişilerin alacağı sertifika, resmi bir geçerliliğe sahip olmayıp eğitim alan kişiye aile danışmanı yetkisi vermeyecektir.

9-      Belirlenen alanlardan lisans değil de ön lisans mezuniyetim varsa kursa katılabilir miyim?

İlgili alanlardan ön lisans mezuniyeti olanlar için ilgili alanlarda lisans tamamlama yapmadıkları sürece farklı alanlardan mezun olanlarla aynı standartlar geçerli olacaktır.

10-   Eğitimler ne kadar sürecek?

Eğitimler yaklaşık 6 ay sürmektedir.

11-   Eğitimler hangi günlerde, nerede yapılacak?

Eğitimler, Cumartesi-Pazar günleri 09.00-16.30 saatleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlük Binası’nda dersliklerde yapılacaktır.

12-   Sınav yapılacak mı? Başarısız olursam ne olacak?

Eğitim sürecinde yapılan uygulamalı eğitimler, süpervizyon çalışmaları, derslere devam etme oranı gibi faktörler birleştirilerek başarı ölçülmektedir. Başarısızlık oluşması halinde bir sonraki eğitimde bir ay sürelik telafi eğitimlerine katılan kursiyer sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

13-   Devamsızlık hakkım var mı?

Kursiyerlerin %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. (Kurs süresince 135 saat)

14-   Devamsızlık sınırını aşarsam ne olur?

Katılınılan kursun devamında açılacak olan yeni dönem bir Aile Danışmanlığı Kursunda bir aylık telafi eğitimine katılan kursiyer sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

15-   Kurstan sonra danışmanlık merkezi açmak için nelere ihtiyacım var?

Kursu tamamladıktan sonra kursiyer sertifikası ve gereken belgeleriyle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gerekli işlemleri yaptırıp ruhsatını alarak danışmanlık merkezi açabilir. Detaylı bilgi, ilgili bakanlığa sorulabilir.