Eğitim Programları

Genel Bilgi

9 Kasım-2 Aralık 2018 | 09:00-17:00 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 60 Saat

Kapsam ve Hedef

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Klinik Eczacılık Derneği iş birliği ile yapılacak bu eğitim ile katılımcılarımıza klinik eczacılığın ne olduğu, Dünya üzerinde Klinik Eczacılığın uygulamaları ve ülkemizdeki rotası, hangi süreçlerden geçerek ülkemizdeki mevcut konumuna ulaştığı, akut ve kronik hastalıklarda ilaç bilgisi ve farmakoterapi, farmasötik bakım ilkeleri ve hasta odaklı eczacılık uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Toplamda 60 saat sürecek eğitimimiz üçer günlük iki ana kısımdan oluşacaktır. Eğitim programımız teorik ve pratik dersler, güvenilir bilgiye ulaşma kaynaklarının kullanımı, probleme dayalı öğrenme, modül çalışmaları ve vaka sunumları gibi öğrenme teknikleri kullanılarak klinik problemlerin çözümü etrafında yapılandırılmış sonuca dayalı bir yaklaşım ile planlanmıştır. Katılımcıların hasta senaryoları üzerinden hasta odaklı eczacılık beceri ve yetkinlikleri kazanmaları sağlanacaktır.

Eğitimlerimiz Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde Cuma-Pazar günleri arası, 9-11 Kasım ve 30 Kasım-2 Aralık 2018’te iki ana kısımda düzenlenecektir.