Eğitim Programları

Genel Bilgi

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da engelli olmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir.

 

Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

 

Bu amaçla; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği çerçevesinde “İlk Yardım Merkezimiz” tarafından İlk Yardım Eğitimleri verilmeye başlanmıştır.