Eğitim Programları

Genel Bilgi

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ

 

Eğitim Süresi: 24 saat

Katılımcı Şartları:

 

  ü  Tüm sağlık çalışanları (doktor, hemşire, diş doktoru, eczacı, diğer sağlık personelleri)

  ü  Öğrenciler (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

  ü  Bu alanda yetişmek isteyen tüm kişiler

  ü  En az lise mezunu tüm kişiler

Başvuru Merkezi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Son Başvuru Tarihi: 22.05.2015

 

Eğitim Başlama-Bitiş Tarihi: 23-24 ve 31 Mayıs 2015

 

Kayıt ve bilgi için:

 

e-mail: akagizmanlioglu@bezmialem.edu.tr

 

Gsm: 0530 108 04 28

Diğer bilgiler için BKNZ: Sıkça Sorulan Sorular

 

 

SAĞLIKTA TIBBİ BİLGİ YÖNETİMİ:   TIP VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı:

Sağlık alanında hizmet veren tüm çalışanlar önemli miktarda veri yönetmek, hızla değişen ve karmaşık bir yapısı olan tıbbi bilgiyi güncellemek, değişen teknoloji, yeni ilaçlar, tıbbi bakımın kompleks yapısı bilgi yönetimini sağlık kurumları için önemli kılmaktadır. Sağlık çalışanlarının bilgi okuryazarlığı becerilerini yaşam kültürü haline getirmesi, bilimsel araştırma süreçlerinde tıp ve sağlık araştırma yöntemlerini kullanabilmesi, doğru, güncel, bilimsel bilgiye en hızlı ulaşma becerisini sağlayacaktır. Sağlık okuryazarlığı bilgi ve becerisinin kazanımında hastanın durumu, tedavi ve bakım planlarının anlaşılması ve doğru ilaç kullanımını anlama ve anlatma sağlık profesyonelleri için iletişim ve klinik beceri kazanımı ile sağlık hizmetinin kalitesini arttıracaktır. Sağlıkta tıbbi bilginin yönetiminde tıp ve sağlık okuryazarlığı ve araştırma süreçlerinde bilgi okuryazarlığı yöntem ve uygulamaları, sağlık  profesyonelleri olan doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar, akademisyenler, sağlık bilim dallarında eğitim alan tüm öğrenciler ve diğer sağlık çalışanları için bu becerilerin yükseltilmesine yönelik bir sertifika programıdır.

Programın İçeriği:

-          Bilgi Okuryazarlığı’na Giriş  

-          Tıp Kütüphaneciliği  

-          Tıp Okuryazarlığı’na Giriş                

-          Sağlıkta E-Kaynakların Yönetimi                

-          Kanıta Dayalı Bilginin Tarama Stratejileri               

-          Sağlık Kodlama Sistemleri               

-          Sağlık Bilişimi                       

-          Sağlık Okuryazarlığı ve Hastalıklar Bilgisi                          

-          Vaka Çalışmaları ve Uygulama Örnekleri    

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Kurs Programı

Tarih

Saat

Yer

Bilgi Okuryazarlığı’na Giriş

 

2 saat

 

Tıp Kütüphaneciliği

 

 

3 saat

 

Tıp Okuryazarlığı’na Giriş

 

2 saat

 

Sağlıkta E-Kaynakların Yönetimi

 

3 saat

 

Kanıta Dayalı Bilginin Tarama Stratejileri

 

3 saat

 

Sağlık Kodlama Sistemleri

 

3 saat

 

Sağlık Bilişimi

 

3 saat

 

Sağlık Okuryazarlığı ve Hastalıklar Bilgisi

 

3 saat

 

Vaka Çalışmaları ve Uygulama Örnekleri

 

3 saat