Eğitim Programları

Genel Bilgi

 

I.GRUP

UYGULAMALI TEMEL OZONTERAPİ KURSU

23.Mayıs – 25.Ekim 2015 - İSTANBUL

 

·         KURS SÜRESİ : Kursumuz her grupta 20’şer saatlik iki modül halinde toplam 120 saatlik (70 saat teorik, 50 saat pratik) eğitim şeklinde, Sağlık Bakanlığının Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğinde belirtilen müfredata uygun olarak yapılacaktır. Toplam 6 modülü tamamlayan kişilere katılım belgesi verilecektir.

·         I.GRUP KURS TARİHLERİ:

o    I. MODÜL     -           23-24.MAYIS.2015

o    II. MODÜL    -           27-28.HAZİRAN.2015

o    III. MODÜL  -           25-26.TEMMUZ.2015

o    IV. MODÜL  -           29-30. AĞUSTOS.2015

o    V. MODÜL    -           19-20.EYLÜL.2015

o    VI. MODÜL  -           24-25. EKİM 2015

 

·         KAYIT İÇİN :
Ayşenur KAĞIZMANLIOĞLU – 0 530 108 04 28  sem@bezmialem.edu.tr

 

·         KURS ÜCRETİ:

 

 Ozon Terapi Eğitimi 120 saatlik bir eğitim olup toplam ücreti hekimler için 6000 TL diğer sağlık çalışanları için 5000’dir.   Adaylar program ücretinin %10’unun yatırıldığına dair dekont aslı ve fotokopisi ve kimlik belgeleri ile ön kayıtlarını şahsen veya posta yoluyla kuruma başvurarak yaptırabilirler. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek “Ozon Terapi Eğitimi” katılımcılarının ön kayıt katılım ücretlerini açıklamada “OZON” kısaltmasını belirterek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankası/Vatan Cad.Şb.’ndeki TR09 0001 5001 5800 7299 2346 48 IBAN no’lu banka hesabına yatırabilirler. Ön kayıt ücreti ozon terapi eğitimi için 500 ",

İsteyen katılımcılar kesin kayıt için kalan ücreti, World, Bonus, Axess ve Maximum kredi kartları ile 6 taksitle halinde ödeyebilirler.

Gerekli Belgeler:

• 2 adet vesikalık fotoğraf

• Lisans Belgesi Fotokopisi (önlü arkalı)

• Kimlik Fotokopisi (önlü arkalı)

 

BİLİMSEL PROGRAM

 

·         OZON GAZININ GENEL ÖZELLİKLERİ: Tarihçe-Doğada ve Atmosferde Ozon-Fiziksel ve Kimyasal özellikleri - Isı,basınç,PH ve stabilizasyonu- Ozon gazının elde edilmesi – Tıbbi ve Endüstriyel Ozon Jeneratörlerinin özellikleri

·         OZONUN TIBBİ ETKİ MEKANİZMALARI VE ENDİKASYONLARI :

o    Oksijenizasyon,Hemoglobin-Oksijen Dissosiasyonu,dokulara oksijen taşıma kapasitesi üzerindeki etkisi.

o    Oksidasyon,Antimikrobik-Antienfeksiyöz ve dezenfektan etkisi.

o    Kan hücreleri (Eritrosit,Lökosit,Trombositler ve Büyüme Faktörleri)

o    Kan koagülasyonu üzerine olan etkisi

o    Aerob-Aneorob metabolizma, Detoksifikasyon ve Tümör üzerine etkisi                    

o    Oksidatif Stres,Serbest Radikal,Antioksidan Sistem üzerine etkisi,

o    Metabolik Etkileri; Karbonhidrat,Lipit,Proteinler ve Hormonlar

o    Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri

o    Hücre rejenerasyonu Üzerine etkileri

o    İmmunmodülatör ve Enflamatuvar Etkisi

o    Organ ve sistem fonksiyonları üzerindeki normalizasyon etkileri

o    Analjezik etkisi                         

·         OZON DOZ-KONSANTRASYON-HACİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ: 
Düşük –Orta ve Yüksek Doz Kavramları

·         OZON TOKSİSİTESİ-KOMPLİKASYONLARI-KONTRENDİKASYONLARI VE TEDAVİSİ :Toksisite ve İyileşme krizi arasındaki fark-Mutajenite-Kanserojen-Dejeneratif Hastalık Riski-Diğer Konvansiyonel tedavilerle etkileşimi-Uygulamada dikkat edilecek hususlar.

·         OZONTERAPİ DE UYGULAMA YÖNTEMLERİ : Avrupa ve Rus Ekolleri

o    SİSTEMİK OZON UYGULAMALARI : Major AHT, Serum Fizyolojik(İzotonik Solüsyon), Intra-arterial ve intravenöz ozon injeksiyonları, Sauna ve Rektal Uygulamalar.

o    LOKO-SİSTEMİK OZON UYGULAMALARI :Rektal-Vajinal-Kulak-Nazal İnsuffilasyonları-İnhalasyonları,Lenfotropik uygulama ve Sauna

o    LOKAL : Cilt, Kas,Eklem,Vücut boşlukları, İntra-diskal,Minor AHT

o    OZONİZE-OZONLANMIŞ SIVILARIN (Kan-Plazma-İzotonik solüsyon-Yağ ve Su) HAZIRLANMASI-ÖZELLİKLERİ VE TOPİKAL OZON UYGULAMALARI : Sauna-Torbalama-Balneoterapi-ozonize ürün uygulamaları: Zeytinyağı-Su v.b.

·         OZONUN TIBBİ YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ

o    Kronik oksidatif strese adaptasyon,bir ilaç olarak ozon ve kronik oksidatif strese karşı değişen terapotik cevap,Ozon tedavisi uygulanırken antioksidan destek tedavi gerekir mi?
Ozon tedavisi nasıl değerlendirilir? Ne zaman bitirilmesi gerekir?

·         YARA TEDAVİSİN DE VE DİYABETİK AYAKTA OZONUN KULLANIMI           

o    Deri Anatomisi ve Fizyolojisi                                              

o    Yara bakımı,yara İyileşmesi,yara Değerlendirmesi,yara Yatağının Hazırlanması, Yara Eksudası ve Eksuda Yönetimi,Yara Enfeksiyonları,

o    Kronik Yara Tedavisinde Revaskülarizasyon,

o    Venöz Ülserler ve Tedavisi,

o    Alt Ekstremite Rekonstrüksiyon Seçenekleri,

o    Bası Yarası Önleme ve Stratejileri­,Fiziksel Yardımcı Tedavi Yöntemleri, Yarada Hücre(PRP) ve CGF(Konsantre Büyüme Faktörü) kullanımı,

o    Diyabetik ayak; Fizyopatolojisi,Deformiteleri ve Önlemleri

o    Yara Bakım Ürünleri ve Yaraya Özel Ürün Seçimi

·         OZONUN DİĞER HASTALIKLAR DA KULLANILMASI: Kas iskelet sistemi uygulamaları(Fibromyalji-Gonartroz-Disk Hernisi). Nörodejeneratif hastalıklar: (Alzheimer-Parkinson-ALS). Enfeksiyoz ve Otoimmün hastalıklar. İskemik ve Trombotik hastalıklar. Pulmoner hastalıklar(Astım-KOAH).Renal hastalıklar. Kanser ve Hematolojik hastalıklar. Dermato-Kozmetolojik Hastalıklar(Hücre Yaşlanması,Antiaging,Estetik.Su dezenfeksiyonunda ozon.Nazokomyal enfeksiyonların engellenmesinde ozon. Madrid deklerasyonu

·         OZONTEDAVİSİNDE PROTOKOL BELİRLEME STRATEJİSİ

·         OZON TERAPİ’NİN ÜLKEMİZDEKİ YASAL PROSEDÜRLERİ

Ülkemizdeki yasal durum, ünite ve merkez arasındaki farklılıklar ve Hasta Onam formunun hazırlanması

 

·         EĞİTİMCİLER :

 

  • Yrd. Doç. Dr. Kürşat Gül Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
  • Doç. Dr. Murat Baş Onkoloji uzmanı
  • Yrd. Doç. Dr. Cumali Karatoprak  İç Hastalıkları Uzmanı
  • Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker Halk Sağlığı Uzmanı
  • Uzm. Dr. Beytiye Baş Nükleer Tıp Uzmanı
  • Dr. Ergin Ertan Pratisyen