Eğitim Programları

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

Modül I.Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamaları

 • Klinik Eczacı Kimdir? İyi Eczacılık Uygulamaları ve Klinik Eczacının temel yetkinlikleri
 • Klinik Eczacılığın Tarihçesi ve Ülkemizdeki Serüveni
 • Eczacının Tedaviye Sistematik Yaklaşımı
 • Hasta İletişimi, Eğitim Metotları

Modül II.İlaç Bilgisi ve Farmakoterapi

 • Farmasötik Dozaj Formlarının Kullanım Talimatları
 • Laboratuvar Verilerinin Yorumlanması
 • Akut Hastalıklarda İlaç Bilgisi
 • Kronik Hastalıklarda İlaç Bilgisi

Modül III.Akut Hastalıklarda Klinik Eczacı Yaklaşımı

 • Ağrı ve Ateş Olgularına Yaklaşım
 • Ağrı ve Ateş Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu
 • İshal ve Kabızlık Olgularına Yaklaşım
 • İshal ve Kabızlık Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu
 • Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarına Yaklaşım
 • Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu

Modül IV.Kronik Hastalıklarda Klinik Eczacı Yaklaşımı

 • Hipertansiyon Olgularına Yaklaşım
 • Hipertansiyon Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu
 • Diyabet Olgularına Yaklaşım
 • Diyabet Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu
 • Peptik Ülser ve Gastroözofajiyal Reflü Olgularına Yaklaşım
 • Peptik Ülser ve Gastroözofajiyal Reflü Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu

Ders Programı için tıklayınız; http://sem.bezmialem.edu.tr/images/Klinik-Eczacilik-Ders-Programi.pdf