Eğitim Programları

Eğitim İçeriği

 

AİLE DANIŞMANLIĞI, AİLE SİSTEMİNE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

Aile danışmanlığı programına giriş

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Türkiye'de devletin aileye dönük politikaları

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aile ve çocuk hizmetleri

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Kültür ve aile

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile danışmanlığında temel kavramlar

Doç. Dr. Emel Koçer

Ailede Organizasyon ve işlevsellik (1.Aile yapıları 2.Ailede rol paylaşımı 3.Aileolgusu)

Doç. Dr. Emel Koçer

Ailede temel değerler

Doç. Dr. Emel Koçer

Normal aile

Doç. Dr. Emel Koçer

Patolojik aile

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile sistemleri teorisi

Doç. Dr. Emel Koçer

Ailede yaşam döngüsü

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile ekonomisi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI SÜREÇ VE UYGULAMALARI

 

 

Aile danışmanının görevleri

SHU Fatih Kılıçarslan

Aile danışmanının görevleri ve Uygulamaları

SHU Fatih Kılıçarslan

Temel danışmanlık bilgi ve teknikleri

SHU Fatih Kılıçarslan

Temel danışmanlık bilgi teknikleri ve uygulamaları

SHU Fatih Kılıçarslan

Aile danışmanlığında ilk görüşme

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile danışmanlığında ilk görüşme ve uygulamarı

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile danışmanlığında uygulanan teknikler

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile danışmanlığında uygulanan teknikler ve uygulamaları

Doç. Dr. Emel Koçer

Süpervizyon

FatihKılıçarslan-10
Doç. Dr. Emel Koçer -5

 

 

AİLE VE İLETİŞİM SÜREÇLERİ

 

 

İletişim kavramı ve teknikleri

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Aile içi iletişim

SHU Fatih Kılıçarslan

Kadın erkek ilişkileri

Doç. Dr. Emel Koçer

Çocukla iletişim

 Uzm. Dr. Cahid Örengül

Ergenle iletişim

 Uzm. Dr. Cahid Örengül

Kuşaklar arası geçişlilik

Doç. Dr. Emel Koçer

Ebeveynlik eğitimi

SHU Fatih Kılıçarslan

Problem çözme becerileri

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Sosyal beceri eğitimi

SHU Fatih Kılıçarslan

 

PSİKOLOJİ KURAMLARI

 

 

Psikoanalitik kuram

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Davranışçı kuram

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Bilişsel kuram

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Kişilerarası psikoloji kuramı

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Hümanistik kuramlar

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

 

 

KİŞİLİK KURAMLARI

 

 

Kişilik tanımı ve gelişimi

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Trait kuramları

Doç. Dr. Erdem Deveci

Tip kuramları

Doç. Dr. Erdem Deveci

Psikobiyolojik kuramlar

Doç. Dr. Erdem Deveci

Kişilik bozuklukları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Kişilik ve patolojilerinin evliliğe yansıması

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

 

 

YAŞAM DÖNEMLERİ, EVLİLİK VE SORUNLAR

 

 

Ruhsal - Cinsel gelişim dönemleri

Doç. Dr. Erdem Deveci

Ruhsal - Toplumsal gelişim dönemleri

Doç. Dr. Erdem Deveci

Çocukluk dönemi

 Uzm. Dr. Cahid Örengül

Ergenlik dönemi

 Uzm. Dr. Cahid Örengül

Arkadaş ve akran grupları

 Uzm. Dr. Cahid Örengül

Kimlik çatışması ve diğer ergenlik sorunları

Doç. Dr. Erdem Deveci

Evlilik öncesi eğitimi

Doç. Dr. Emel Koçer

Evlilik ve ilişki kontratı

Doç. Dr. Emel Koçer

Evlilikte yaşanan sorunlar

Doç. Dr. Emel Koçer

Evlilikte çatışma ve uzlaşma kültürü

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile ve evlilik terapisi

Doç. Dr. Emel Koçer

Yetişkinlik dönemi

Doç. Dr. Erdem Deveci

Kayıp ve yaş süreci

Doç. Dr. Erdem Deveci

Yaşlılık dönemi

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Yaşlılıkta görülen sağlık ve sosyal sorunlar

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Unutkanlık ve bunama

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Yaşlılık dönemi psikiyatrik sorunları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Yaşlı bakımı kurumları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Yaşlı hastalarda acil durumlar

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Engellilik olgusu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Türkiye’de engelli bireylere sunulan hizmetler

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Diğer dezavantajlı bireyler ve bunlara sunulan hizmetler

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Uygulama

Doç. Dr. Emel Koçer

 

 

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

 

 

Psikodinamik aile danışması

Doç. Dr. Emel Koçer

Yapısal kuram

Doç. Dr. Emel Koçer

Strateji kuram

Doç. Dr. Emel Koçer

Hümanistik / Varoluşçu kuram

Doç. Dr. Emel Koçer

Aile danışmanlığında yeni kuramlar

SHU Fatih Kılıçarslan

Bilişsel davranışçı aile danışması

SHU Fatih Kılıçarslan

Öyküsel aile danışması

SHU Fatih Kılıçarslan

Yaşantısal aile danışması

SHU Fatih Kılıçarslan

Çözüm odaklı aile danışması

SHU Fatih Kılıçarslan

Aile danışmanlığında kuram uygulamaları

SHU Fatih Kılıçarslan /Doç. Dr. Emel Koçer

Süpervizyon

SHU Fatih Kılıçarslan

 

 

ŞİDDET VE AİLE

 

 

Şiddetle ilgili temel kavramlar

SHU Fatih Kılıçarslan

Şiddet türleri ve Aile içi şiddet

SHU Fatih Kılıçarslan

Anlaşmazlık çözüm stratejileri

Doç. Dr. Emel Koçer

Aldatma ve ayrılma ile başetme

Doç. Dr. Emel Koçer

Çocuğa karşı şiddet

SHU Fatih Kılıçarslan

Travma ve ruh sağlığı

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Stres ve öfke ile başa çıkma teknikleri

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Aile içi şiddet ve hukuk

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

 

 

AİLEDE CİNSELLİK, GEBELİK, DOĞUM VE BEBEK

 

 

Ailede cinsel sağlık

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Görüşme teknikleri

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Cinsel istismar / Travma

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Cinsel istismar / Travma hukuku

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Cinsel mitler

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Erkek genital sistemi

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Erkek cinselliği ve Erkek cinsel işlev bozuklukları

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Erkekte infertilite

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Erektil disfonksiyonda organik nedenler

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Kadın genital sistemi

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Menstrüasyon ve ergenlik dönemi kadın sorunları

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Gebelik fizyolojisi ve gebeliğe hazırlık

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Gebelik sorunları ve riskli gebelikler

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Gebelik korunma yöntemleri

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Doğum fizyolojisi ve sorunları

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Kadında infertilite

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Menapoz ve sonrası dönem kadın sağlığı sorunları

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Kadın cinseliği

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Kadın cinsel işlev bozuklukları

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Cinsel kimlik bozuklukları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Kadın sağlığı ve doğum uygulamaları

Prof. Dr. Ramazan Dansuk

Erkek sağlığı ve uygulamaları

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

 

 

AİLE SAĞLIĞINA GENEL BAKIŞ

 

 

Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Türkiye'de sağlık sistemi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Beslenmenin toplum sağlığındaki yeri ve önemi, yeterli ve dengeli beslenme, günümüzde görülen beslenme sorunları

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Türkiye’de verilen Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Üreme Sağlığı Hizmetleri

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Anne sütünün önemi, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Çocuklarda ve ergenlerde beslenme ve obezitenin önlenmesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Diyabet hastalığı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Hipertansiyon, Kalp krizler ve Diğer Kronik Hastalıklar

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Çevresel acillerde ilk yardım (Yanık, donma, sıcak çarpması, böcek ısırıkları, boğulmalar)

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Çoklu travmalarda ilk yardım

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Erişkin temel yaşam desteği

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Zehirlenmelerde ilk yardım

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Ailede kronik hastalıklar

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

Acil sağlık sorunları ve uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya

Toplum Sağlığı Uygulamaları

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker

 

 

AİLEDE RUH SAĞLIĞI

 

 

Psikopatoloji, normallik / anormallik kavramları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Psikiyatrik bozuklukların sınıflandırılması

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Depresyon

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Anksiyete bozuklukları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Obsesif - kompulsif spektrum bozuklukları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Disosiyatif bozukluklar

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Psikozlar

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Madde kullanım bozuklukları

SHU Fatih Kılıçarslan

Bedenselleştirme bozuklukları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

İntihar

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Krize Müdahale

Doç. Dr. Emel Koçer

Psikiyatrik yönlendirme

Doç. Dr. Emel Koçer

Psikomatik hastalıklar

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Fiziksel hastalıkların ruhsal yönleri

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Ruh sağlığı uygulamaları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Süpervizyon

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE SORUNLARI

 

 

Yenidoğan muayenesi, bakımı ve yapılması gereken taramalar

Prof. Dr. Yaşar Cesur

Çocuklarda vücut ölçümleri, normallik ve değerlendirme

Prof. Dr. Yaşar Cesur

Kız ve erkek çocukta cinsel olgunlaşma

Prof. Dr. Yaşar Cesur

Çocukta bilişsel gelişim

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Çocukta psikomotor gelişmenin ana hatları

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Pediatrik yaş grubunda sık karşılaşılan nörolojik problemler

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Pediatrik yaş grubunda sık görülen enfeksiyon hastalıkları, Çocuklarda aşı uygulaması

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Çocukluk çağı zehirlenmelerde genel yaklaşım

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Enüresis nokturna tarif, tanı, tedavi

Prof. Dr. Faruk Öktem

Pediatrik yaş grubunda sık görülen solunum sistemi hastalıkları

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Çocukluk Döneminde Alerjik Hastalıklar ve Astım

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Çocuklarda sık görülen anemi sebepleri, tedavi ve korunma

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Çocuk temel ve ileri yaşam desteği

Prof. Dr. Ruşen Dündaröz

Çocukluk çağı ruhsal sorunları

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Çocuk ruh sağlığı ve değerlendirme uygulamaları

Psik. Yusuf Menki

 

 

AİLE HUKUKU

 

 

Hukukun tanımı ve aile hukukunun yeri

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Aile hukukunun genel özellikleri

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Nişanlanma hukuku

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Evlenme hukuku

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Evlilik birliğini boşanma ile sona ermesi

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Velayet hukuku

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici

Aile mahkemeleri kavramı

Hukuk Müşaviri Aybüke Ekici