Eğitim Programları

Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Sekreterya

Düzenleme Kurulu Üyeleri *

Prof. Dr. Türkinaz AŞTI / BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Teoman AYDIN/ BVU Tıp Fakültesi Hastanesi  Fiziksel  Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm  Başkanı

Prof.Dr.Ahmet  BELCE/ BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ/Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin DAŞKAYA/ BVU Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölüm      Öğretim Üyesi                                                    

Yrd. Doç. Dr. Yazile SAYIN/BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Hale TOSUN/ BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

Uz. Dr. Aysel  GÜRCAN  ATCI/ BVU Tıp Fakültesi Hastanesi  Fiziksel  Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Merve MEŞEDÜZÜ/ BVU Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

*Soyada  göre alfabetik sıralama yapılmıştır

Bilimsel Sekretarya

Yrd. Doç. Dr. Hale TOSUN         

Yrd. Doç. Dr. Yazile SAYIN      

Uz. Dr. Aysel  GÜRCAN  ATCI