Eğitim Programları

Genel Bilgi

   Toplumumuzun en kutsal yapı taşı olan ailenin bütünlüğünü korumak, mutlu bir işlerliğe kavuşmasını sağlamak, daha sağlıklı, huzurlu bir toplum olabilmemiz için önem arz etmektedir. Aile Danışmanlarının bu sebeple belirli ve açık hedefleri vardır. Danışmanlar, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, bireylere belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Problemlerin ana kaynağına inerek, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönlerini araştırmak ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanımda aile danışmanların varlığı bir ihtiyaca dönüşmektedir.

Aile bireylerinden herhangi birinin yaşadığı problem tüm aile bireylerini etkileyici rol oynar. Eşlerin bireysel problemleri, evlilik, ayrılık ve boşanmanın yanı sıra çocuklar ve diğer bireyler arasındaki sorunların daha sancısız bir şekilde çözümüne yardımcı olur. Eşler arası problemler kadar çocukların gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlarda aile çatısı içerisinde ciddi yaralar açabilmektedir. Aile içi iletişimi güçlendirmek, birbirlerine karşı daha duyarlı ve empati kurarak yaklaşıma yönlendirmek ve bireylerine psikolojik destek vermek, aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

Toplumsal sorunların temeli aile olduğu gibi bu sorunların çözümleri de aile sorunlarının iyileştirilmesiyle başlamaktadır. Örnek olarak, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih KILIÇARSLAN’ın da ifade ettiği üzere “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”nın bulguları şiddetin türünü, yaygınlığını, etkilerini ve nedenlerini göstermesi açısından önemlidir. Araştırmaya göre; ülkemiz genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı % 39’dur. 

Şiddet kadını baskılayan, bağımlı hale getiren, öz güveni zedeleyen ve benlik saygısını zayıflatan etkisi nedeniyle kabul edilemez bir eylemdir. Özellikle şiddetin bir ‘terbiye’ biçimi olarak algılanması ve sosyo-kültürel bir değer olarak gelecek nesillere aktarılması, Ülkemiz açısından üzerinde çalışılması gereken önemli bir sorundur. Bu nedenle aile terapisi yaklaşımı şiddetin tüm aile üyeleri üzerindeki etkisine eğilmesi nedeniyle devreye sokulması gereken önemli müdahale yöntemlerinden birisidir.

 

Zeki Karataş, Fatih Kılıçarslan; Aile Terapisinin Rolü, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1) 2013, İstanbul, syf 112

 Zeki Karataş, Fatih Kılıçarslan; Aile Terapisinin Rolü, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1) 2013, İstanbul, syf 1